We noticed that you're using an unsupported browser. The TripAdvisor website may not display properly.
We support the following browsers:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Friesland Province | Friesland Province Hotels | Friesland Province Hotels by Type | Friesland Province Attractions | Friesland Province Attractions by Type | Friesland Province Restaurants | Friesland Province Restaurants by Type | Friesland Province Restaurants by Dining Options | Holiday Rentals | Flights | TripAdvisor pages

Up one level: The Netherlands

Friesland Province

Locations in Ameland Locations in Terschelling Locations in Wolvega


Akkrum Ferwert Kimswerd Piaam
Allingawier Finkum Kollum Poppenwier
Anjum Foudgum Kortehemmen Reitsum
Appelscha Franeker Koudum Rijs
Baaiduinen Goingarijp Leeuwarden Schiermonnikoog
Bakkeveen Gorredijk Legemeer Sexbierum
Balk Goutum Lemmer Sint Annaparochie
Bantega Grou Makkinga Sint Nicolaasga
Beetsterzwaag Grouw Makkum Sneek
Bitgummole Gytsjerk Mantgum Sondel
Boazum Hardegarijp Marrum Stavoren
Boijl Harich Metslawier Stiens
Bollingawier Harkema Moddergat Terherne
Bolsward Harlingen Niawier Ternaard
Burdaard Haule Nijemirdum Twijzelerheide
De Tike Hee Noordwolde-Zuid Ureterp
Delfstrahuizen Heeg Oldeberkoop Vlieland
Dokkum Heerenveen Oldeholtwolde Warfstermolen
Dokkumer Nieuwe Zijlen Hegebeintum Olterterp Warten
Dongjum Hindeloopen Oostermeer Weidum
Drachten Holwerd Oosterwolde Westergeest
Earnewald IJlst Oranjewoud Wijckel
Eastermar Itens Oude Bildtzijl Wijnjewoude
Echten Jirnsum Oudega Wirdum
Echtenerbrug Joure Oudemirdum Workum
Ee Kaard Oudkerk Zurich
Eernewoude